VÅRE ANSATTE

Magnus Bøklep
Adm. leder
Tlf: 95277522

Martin Bøklep
Lærling transport

Per Jarle Riksheim
Sagmester
Tlf: 994 96 470

Hans G. Snekvik
Avdelingsleder transport
Tlf: 994 96 471

Einar Bergheim
Sagmester

Råg Mikkelsen
Ansv. tredekk

Maj Aina Bøe
Administrasjon/økonomi
Tlf: 994 96 473