OM OSS

Bøfjorden Sag AS er et lite sagbruk, som startet som et enmannsfirma foretak og på få år har vokst til et firma med 7 ansatte. Firmaet har også fått Gaselleprisen for sin hurtige framgang. Bøfjorden Sag AS er et lite sagbruk, som startet som et enmannsfirma foretak og på få år har vokst til et firma med 7 ansatte. Firmaet har også fått Gaselleprisen for sin hurtige framgang.

Det er i første rekke såkalte nisjeprodukt som skaper grunnlaget i vår bedrift. Som lafteplank og takåser, samt andre kunder som har behov for trelast som ikke er tilgjengelig i standard trelastsortiment. Som for eksempel ferdig tilpassede slitedørker av furu til supplybåter. Ellers leverer vi det meste av trelast.

Annen treforedling har også vært ei viktig næring her. I bygda Bøfjorden der vi holder til har det vært sagbruksdrift siden 1600-tallet.

Bøfjorden Sag AS startet som en ide hos sagmester Magnus Bøklep på slutten av 1990-tallet som startet sin karriere som skogsarbeider med en liten gårdssag på gården Bøkleppen i Bøfjorden. Bøfjorden Sag AS ble en realitet i 1997. Bøfjorden er den ytterste og vestligste delen av Surnadal kommune. En landbruksbygd med gammel og stolt sagbrukshistorie.

Dagens Bøfjorden Sag AS er den tredje sagbruket som ligger tett ved Settemselva. Det første kjentesagbruket var en oppgangssag i Saghølen i Settemselva, notert ned på kart brukt av Hollandske lasteskip så langt til bake som på 1600 tallet. Bøfjorden Sag ligger på deler av tomta til det gamle MøreTre sitt impregneringsanlegg som ble nedlagt på 1980 tallet. Bøfjorden har en lang historie med tilvirkning av trevirke og Bøfjorden Sag AS er det siste skuddet på stammen.

Vår nye skavelinje for produksjon av takåser/rundstokk ble oppstartet i April 2009. Kapasiteten har økt fra ca.1000m3 årlig på det gamle anlegget til ca10 000 m3 på det nye anlegget, kvaliteten på produktet har også blitt bedre!